Home >  Contact us
Suzhou Guohuan Environment Detection Co., Ltd
百度地图API自定义地图
Chengdu SanFang Electrical Application Co.Ltd
百度地图API自定义地图

Chengdu Sanfang Electrical Appliance Co.ltd

 

Business

department

Tel

 

 

Fax

84216686

84216679

84216689

84216690

Engineering

department

Tel

 

 

Fax

84216685

84216687

84216694

84216690

 
 

Testing

department

Tel

 

 

fax

84216696

84216695

84216693

84216695

office

Tel

 

power distribution

guard 

84216680

84216698

84216684

 

84216697

 
 
 

The Twenty-eighth Machinery Metrology Center(Chengdu)

Sichuan judical judge center of electrical products

 

 

 

 

Tel

Fax

 

84216276

84216690

 

 

 

 

Tel

Fax

 

84216692

84216690

 

Secretariat of China National Standardization Technical Committee of Welding equipment

Sectetariat of chengdu welding equipment assosiation

 

 

 

 

Tel

Fax

 

84216691

84216690

 

 

 

Tel

Fax

 

84216680

84216690

 

http://www.cdsfe.com/en
Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd. (EETI)
Address: No.5 Qianzhu Road, Yuexi, Wuzhong District, Suzhou 215104, CHINA
Branch Address: No. 7 Yonghe Street, Binhe Road, New District, Suzhou 215011, CHINA
Phone: +86-512-69551355
Email: eservice@eeti.cn